Правила и условия

I. Относно www.rogecavailles.com

Съгласно френския закон № 2004-2005 от 21 юни 2004 г., създаден с цел укрепване на доверието в цифровата икономика, www.rogecavailles.com (наричан по-долу „Сайт“) предоставя на аудиторията информация за марката Rogé Cavaillès и нейните продукти.

Сайтът е собственост на Rogé Cavaillès – опростено акционерно дружество със социален капитал от 800 000 евро и регистрирано под номер 318 473 083 в Търговския и фирмен регистър на Нантер, SIRET код: 418 073 383 00014 – номер по ДДС: FR 73 418 073 383

Централата на Rogé Cavaillès се намира на адрес: Le Doublon – 11 avenue Dubonnet 92407 Courbevoie Cedex, France.
Адрес на официалния вносител за България: гр. София, бул. България 45, Дермикос ООД
Мениджър на уебсайта: Nadia Abourahim – mail@rogecavailles.fr
Цялата налична информация на сайта и използването ѝ са единствено и изключително предмет на френското законодателство.

Хостинг:
Planet Service
69 rue de Lyon
75012 Paris
Телефон:

Дизайн, изграждане и разработване:
Castor & Pollux
Julien Cocquerel (0637057764)
www.castoretpollux.com

II. Основни правила и условия за използване на сайта и предлаганите услуги

С посещаването на сайта Вие се съгласявате да спазвате изцяло основните правила и условия за използване, посочени в нашите правила и условия.

III. Продукти или услуги, предлагани от Rogé Cavaillès

В съответствие с комуникационната политика на Rogé Cavaillès този сайт се стреми да информира потребителите за продуктите на марката, като предоставя точна информация. Възможно е обаче да има неточности или пропуски: при никакви обстоятелства компанията не може да бъде подвеждана под отговорност за каквито и да било грешки в сайта.

IV. Договорни ограничения

Информацията, публикувана на сайта, подлежи на качествен контрол, за да се гарантира нейната достоверност. Въпреки това не можем да бъдем подвеждани под отговорност за технически неточности в обясненията ни. Ако забележите грешка по отношение на информация, която може да сме пропуснали, моля, уведомете ни за това чрез страницата за контакт на сайта. Нямаме контрол върху преки или косвени връзки на други уебсайтове към нашия сайт. Поради това не можем да гарантираме точността на информацията, представена на други уебсайтове.

V. Интелектуална собственост и съдържание на сайта

Съдържанието и структурата на сайта са защитени от авторско право. Информацията, предоставена на сайта, е разрешена за лична употреба. Все пак се изисква разрешение от Rogé Cavaillès за възпроизвеждане на информация или данни – по специално търговската употреба на текстове, откъси или изображения, открити на сайта.

VI. Състезания и промоции на сайта

Всички състезания и промоционални събития на сайта подлежат на собствени общи условия, различни от настоящите.