Questions Fréquentes

Ако сте журналист

Можете да се свържете с нас: maria.isaeva@dermicos.com

Продуктите на Роже Кавайе изпитвани ли са върху животни?

Изпитването на козметични продукти върху животни е забранено през 2009 г. Крайните продукти на Роже Кавайе не са изпитвани върху животни. Лабораториите, с които работим, също не извършват изпитвания върху животни.

Къде мога да намеря срока на годност на продукта?

За козметичните продукти със срок на годност минимум тридесет месеца не е задължително да се указва дата за „най-добре да се използва преди края на...“. Вместо това трябва да има индикация за периода след отваряне, през който продуктът може да се използва без риск за потребителя (PAO – период след отваряне). Информацията се показва със символ за отворена кутия за козметичен продукт и се използва заедно с изписан брой месеци и/или години. Ако имате и най-малкото съмнение, свържете с центъра ни за обслужване на потребители: +33 (0)1 46 67 59 60, с работно време 9:30 ч. до 17:30 ч. (GMT+1), от понеделник до петък

Откъде мога да получа карта за лоялен клиент или ваучери за отстъпка на Роже Кавайе?

За съжаление, в момента не предлагаме карта за лоялен клиент или ваучери за отстъпка на Роже Кавайе. Налице са обаче няколко промоционални оферти в търговските обекти на участващи в промоцията аптеки.

Мога ли да получа мостри?

Можете да получите мостри в някои от търговските ни обекти, както и да потърсите съвет за продуктите, които в най-голяма степен отговарят на нуждите Ви.

Как мога да получа рекламни материали?

Можете да получите брошури за продуктите ни в аптеките, предлагащи Rogé Cavaillès. Също така можете да посетите интернет страницата ни, където ще намерите пълната информация за продуктовите ни гами. Можете да изпратите запитване за допълнителна информация на: maria.isaeva@dermicos.com

Искам да взема участие в клиничните изпитвания на продукт. Каква е процедурата?

Не набираме доброволци за клиничните си изследвания. Всъщност, от съображения за поверителност и обективност, вътрешната политика на групата ни изисква от нас тези изпитвания да се извършват от независими лаборатории, които имат свои групи.

Какви са цените на дребно на продуктите на Роже Кавайе?

Съгласно българското законодателство за свобода при ценообразуването Роже Кавайе не може да определя цени на дребно за аптеките, които те да използват. Всеки търговец на дребно има свободата да заложи своя цена на дребно за потребителя. По тази причина цените на дребно може да се различават в отделните търговски обекти.

Искам да изпратя молба за постъпване на работа до Роже Кавайе. Къде трябва да я изпратя?

За да кандидатствате, изпратете автобиография и мотивационно писмо на следния адрес: office@dermicos.com

Заявки за партньорство или спонсорство

Всички заявки за партньорство или спонсорство трябва да се представят в папка, съдържаща подробно описание на проекта. Поради големия брой заявки, които получаваме, можем да отговаряме само на цялостни заявки.

Запитвания от международни търговци, държащи стоки на склад

Ако желаете да разпространявате продуктите ни в своята държава, моля, за повече информация се свържете с отдела ни за износ на адрес export@rogecavailles.fr.

Къде мога да закупя продукти на Rogé Cavaillès?

Нашите продукти можете да намерите в аптечната мрежа и онлайн в електронните магазини на нашите партньори.